Tổng hợp các câu hỏi về giải phẩu Chi Trên - Chi Dưới

Khóa VIP vui lòng liên hệ với BQT nhé
Đây là bản dùng thử, các bạn có thể liên hệ Admin để mua Code Vip để dùng hết các câu hỏi bạn nhé

Tổng hợp những câu hỏi hình ảnh để các bạn luyện nhớ các chi tiết giải phẩu. 

Khóa này gồm:

  1. Các chi tiết trong Atlas
  2. Các chi tiết trên mô hình
  3. Các chi tiết trên xác
  4. Tổng hợp cả 3 phần trên


Tổng hợp các câu hỏi thi Giải Phẩu 1: Chi Trên - Dưới. (theo bài, đề RANDOM 50/100 câu)
Phần này chỉ dành cho Mem VIP